Istek Group

KEYFİYYƏT TƏMİNATI


KEYFİYYƏT TƏMİNATI


“İstek Group” -un Keyfiyyət Siyasəti müştərilərimizin məmnuniyyətinin və Keyfiyyətin İdarə Edilməsinin ən yüksək standartlarının təkmilləşdirilməsi yolu ilə bazarda liderliyi əldə edərək qorumaq kimi öhdəliyimizin təmin edilməsinə, Keyfiyyət tələblərinə riayət edilməsi və Keyfiyyət mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsi bütün menecerlərin, supervayzerlərin və işçilərin vəzifə borcudur. Buna müvafiq resurslar və keçirilən təlimlər vasitəsi ilə dəstək verərək, Keyfiyyət menecmenti sistemimizə uyğun olmağa və keyfiyyət idarəetmə sisteminin effektivliyini artıraraq, fəaliyyət və səylər sayəsində daim yaxşılaşdırılan keyfiyyətə aktiv şəkildə davam etməyə çalışırıq. Mühəndislər qrupu bütün məhsul və qurğuların tələblərə və müəyyən edilmiş beynəlxalq standartlara uyğun olmasını təmin etmək və “keyfiyyət menecmenti mədəniyyətimizi” daim inkişaf etdirmək üçün məsuliyyət daşıyır.